joomla stats
klargøring til tmb

klargøring til tmb

Apr 18 2015

så er vi ved at gå i TMB mode og det var også på tide at få rengjort båden inden så der ikke er noget overflødigt med i den. så alt blev tømt ud på broen.  

når først alt var ude kunne man rigtigt se hvor meget møg der var i bunden af den og så kom der gang i damp renseren og 2 timer senere var der ikke mere møg tilbage og vi kunne smide alt retur ind i den

alle de stæder hvor man normalt ikke kommer var lige en god opgave for damprenseren

bliver dejligt at komme til Bornholm i en ren båd

godt arbejdet team..